Otwieramy nabór na staż! Zorganizuj z nami CYBERSEC Brussels!

Instytut Kościuszki ogłasza rekrutację na staż w obszarze Cyberbezpieczeństwo

Czas trwania stażu: 3 miesiące, start: styczeń/luty
Charakter zaangażowania: staż nieodpłatny, 20h w tygodniu, elastyczne godziny
Termin przyjmowania zgłoszeń: do końca stycznia 2018 roku

 

Dlaczego warto?

Możliwość pomocy przy organizacji CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight 2018 i innych aktualnych projektów z obszaru Cyberbezpieczeństwo

Zwiększenie umiejętności organizacyjnych i wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa

Zostanie członkiem dynamicznego i zaangażowanego zespołu

Referencje po ukończeniu stażu

 

Kogo szukamy?

Osób am­bit­nych, samodzielnych, ko­mu­ni­ka­tyw­nych, umiejących pracować w grupie i dobrze gospodarować czasem.

Warunek konieczny do aplikacji: zaawansowana znajomość języka angielskiego (min. C1).

 

Jak aplikować?

Wyślij CV z klau­zu­lą o ochro­nie da­nych oso­bo­wych na ad­res:  instytut@ik.org.pl w ty­tu­le wpisując STAŻ

Za­strze­ga­my, że od­po­wia­da­my tyl­ko na wy­bra­ne zgło­sze­nia.

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Magdalena Bujak
Senior Project Manager
magdalena.bujak@ik.org.pl
12 200 23 69