Transatlantycki sojusz technologiczny elementem proponowanego przez Komisję Europejską planu odnowienia relacji UE-USA

Ministrowie spraw zagranicznych UE poparli inicjatywę Komisji Europejskiej zmierzającą do odnowienia relacji z USA. Transatlantycki sojusz technologiczny elementem proponowanej przez KE agendy. 

7 grudnia podczas spotkania Rady do Spraw Zagranicznych, szefowie dyplomacji 27 państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli konkluzje w których stwierdzają konieczność i gotowość do odnowienia relacji transatlantyckiej jako najważniejszej relacji strategicznej świata.  Tym samym wyrazili poparcie Państw Członkowskich dla przedstawionej 2 grudnia przez wysokiego przedstawiciela UE, Josepa Borella propozycji Komisji Europejskiej „A new EU-US agenda for global change„, której celem jest uczynienie z relacji UE-USA fundamentu dla „globalnego sojuszu” państw demokratycznych.  

Komisja proponuje nowej amerykańskiej administracji, która obejmie urząd w styczniu 2021 r., ambitny program zmierzający do ustanowienia wspólnej polityki unijno – amerykańskiej w wielu obszarach, od globalnej walki z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 po reformę Światowej Organizacji Handlu. Jednym z kluczowych elementów jest także bliska współpraca w sektorze nowych technologii. KE proponuje USA ustanowienie sojuszu technologicznego i wspólne światowe przywództwo w obszarze technologii takich jak 5G, 6G, ale także bezpieczeństwa globalnych łańcuchów dostaw. Plan obejmuje także kwestie cyberbezpieczeństwa, wolnego przepływu danych i zawarcia Transatlantyckiego Porozumienia o Sztucznej Inteligencji, które wyznaczy globalne standardy w obszarze tej technologii.  

Michał Rekowski, Dyrektor Programowy CYBERSEC w Instytucie Kościuszki ocenia propozycję Komisji Europejskiej jako jedną z najważniejszych inicjatyw geopolitycznych ostatnich lat, która ma potencjał na nowo zdefiniować rolę Europy i Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym. Niesie ona także możliwość przemodelowania dotychczasowych praw i regulacji określających kierunek i warunki transformacji cyfrowej w UE i USA.  

Instytut Kościuszki od lat aktywnie działa na rzecz wzmocnienia współpracy transatlantyckiej w obszarze technologicznym. W tym celu w 2019 roku zorganizował amerykańską edycję konferencji Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC w Waszyngtonie, gdzie dyskutowano ideę transatlantyckiego sojuszu technologicznego. Jest to także ważny element dwóch większych edycji CYBERSEC, które odbywają się co roku w Polsce i Brukseli, i których celem jest budowanie platformy pozwalającej państwom demokratycznym na pogłębianie synergii w obszarze zarządzania technologią. Ostatnie wydarzenie z tego cyklu – CYBERSEC Global 2020 – rozpoczęło dialog poświęcony konieczności koordynacji wspólnej odpowiedzi na wyzwania związane z wrogim wykorzystaniem technologii i Internetu. Na konferencji przemawiali m. in. Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO Mircea Geoană, Minister Obrony Narodowej Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer czy Ambasador Australii ds. Cyfrowych Tobias Feakin.  

Tekst konkluzji z posiedzenia Rady Spraw Zagranicznych UE ws. stosunków transatlantyckich:  https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/07/council-conclusions-on-european-union-united-states-relations/ 

 Tekst propozycji Komisji Europejskiej „Nowa agenda UE-USA dla globalnej zmiany”: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2279