WAKACJE NA STAŻU – rekrutacja na staż w obszarze Cyberbezpieczeństwo

Instytut Kościuszki ogłasza rekrutację na staż w obszarze programowym CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 

Czas trwania stażu: 3 miesiące, start: czerwiec lub lipiec
Charakter zaangażowania: staż nieodpłatny, 20h w tygodniu (w wyjątkowych przypadkach 2 miesiące, 30 h w tygodniu)
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.06

 

Dlaczego warto?

Cyberbezpieczeństwo to aktualnie najprężniej działający obszar programowy Instytutu, obejmujący jego najważniejsze projekty. Inicjatywy takie jak CYBERSEC, CYBERSEC HUB, czy CYBERSEC ACCELERATOR zyskały już szeroką rozpoznawalność tak w Polsce, jak i na świecie. W ramach obszaru funkcjonują też stosunkowo nowe inicjatywy, jak CYBERSEC for Seniors i CYBERSEC for Youth, które pracują na swoją markę.

Oprócz realizacji bieżących projektów, Instytut prowadzi także działalność publicystyczną – jesteśmy wydawcą pionierskiego European Cybersecurity Journal oraz European Cybersecurity Market.

Ponadto, nasi eksperci regularnie tworzą opracowania o charakterze raportów, briefów programowych i artykułów poruszając najbardziej aktualne wyzwania cyberbezpieczeństwa. Na zlecenia podmiotów administracji publicznej oraz międzynarodowych organizacji, przygotowujemy także ekspertyzy na wybrane tematy.

Staż to niepowtarzalna możliwość przyjrzenia się działalności organizacji pozarządowej, ucząc się jak przekształcić pomysł w realne przedsięwzięcie. Będzie okazją do współtworzenia naszych inicjatyw poprzez wyszukiwanie informacji, tworzenie wniosków, opracowań i wiele innych. Liczymy także, że będziesz chciał przedstawić własne pomysły – jako think tank kreatywności nigdy nie mówimy „NIE”.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź stronę jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych cyberbezpieczeństwu w Europie – III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2017 – www.cybersecforum.eu oraz zainicjowanego przez Instytut Kościuszki hubu dla cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC HUB – www.cybersechub.eu.

Kogo szukamy?

Osób am­bit­nych, samodzielnych, ko­mu­ni­ka­tyw­nych, umiejących pracować w grupie i dobrze gospodarować czasem.

Warunek konieczny do aplikacji: zaawansowana znajomość języka angielskiego (min. C1)

Jak aplikować?

Wyślij CV z klau­zu­lą o ochro­nie da­nych oso­bo­wych na ad­res:  magdalena.bujak@ik.org.pl w ty­tu­le wpisując STAŻ – WAKACJE.
W treści maila opisz w max. 3 zdaniach, dlaczego jesteś zainteresowany stażem.

Zastrzegamy, że od­po­wia­da­my tyl­ko na wy­bra­ne zgło­sze­nia.

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Magdalena Bujak
Senior Project Manager
magdalena.bujak@ik.org.pl
12 200 23 69