Zakończyło się III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC Forum 2017

Cyberbezpieczeństwo musi być wspólnym priorytetem rządów, instytucji i firm. Tylko wtedy walka z zagrożeniami płynącymi z sieci będzie realna – zgodnie podkreślają uczestnicy zakończonego właśnie w Krakowie III Europejskiego Forum CYBERSEC 2017. Przez dwa dni stolica Małopolski była centrum ogólnoeuropejskiej debaty dotyczącej bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

 

CYBERSEC po raz kolejny pokazał jak wiele mamy jeszcze do zrobienia w sferze zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ale jednocześnie jest też najlepszym dowodem na to, że temat ten stał się numerem jeden na agendzie politycznej Europy. Udało nam się sprawić, że głos środowiska zajmującego się cyberbezpieczeństwem jest głośny i wyraźny, a co chyba najważniejsze, wyjątkowo zgodny. Zagadnienie to wymaga jednak współpracy i wzajemnego zrozumienia potrzeb różnorodnych interesariuszy – mówi dr Joanna Świątkowska dyrektor programowa CYBERSEC Forum i dodaje – Strefa cyber to ogromna szansa na rozwój dla współczesnych państw i społeczeństw, ale to także zagrożenia i niszcząca siła. Cyberataki stały się codziennością, a ich skutki to już nie tylko straty finansowe, ale często także realne niebezpieczeństwo dla obywateli. Dlatego nasze działania w tym zakresie powinny być spójne i ponadnarodowe, inaczej będziemy zawsze pół kroku za naszymi przeciwnikami.

Tegoroczne Forum to rekordowa liczba 150 prelegentów i ponad 1000 uczestników z całego świata. Podobnie jak w latach ubiegłych debaty w trakcie CYBERSEC Forum odbywały się w ramach czterech ścieżek: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes. Tematy dyskusji koncentrowały się m.in. na kwestii zagrożeń dla demokracji wynikających z funkcjonowania w cyfrowym świecie, w tym walki informacyjnej. Nie zabrakło też dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, czy wyzwań związanych z budowaniem potencjału państw członkowskich NATO w zakresie cyberobrony i prowadzenia cyberoperacji, a także kwestii szczególnie ważnych z perspektywy zwykłego konsumenta takich jak prywatność w sieci, bezpieczeństwo Internetu Rzeczy i cyberubezpieczenia.

Jako organizatorzy CYBERSEC Forum jesteśmy bardzo zadowoleni. Co roku w konferencji udział bierze coraz więcej osób, które na co dzień decydują o tym jak państwa, ich gospodarki, a także globalne korporacje podchodzą do zagadnień związanych z bezpieczeństwem w sieci. Jestem przekonana, że te dwa dni intensywnych obrad w znaczący sposób wpłyną na podniesienie naszej wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa, a dzięki praktycznym i innowacyjnym rekomendacjom pozwolą jeszcze lepiej przygotować się do wyzwań świata cyfrowego – podkreśla Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki, głównego organizatora Forum.

Wśród prelegentów CYBERSEC Forum znaleźli się m.in.: Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów, Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji; Antoni Macierewicz – Minister Obrony Narodowej; Sir Julian King – komisarz UE ds. unii bezpieczeństwa; Ambasador Sorin Ducaru – zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa; Melissa Hathaway – były doradca ds. cyberbezpieczeństwa w administracji George’a W. Busha oraz Baracka Obamy; Michael Chertoff – były sekretarz USA ds. bezpieczeństwa wewnętrznego; Marietje Schaake – członek Parlamentu Europejskiego (ALDE), założycielka i członek Digital Agenda Intergroup w PE; Ambasador Marina Kaljurand – przewodnicząca Światowej Komisji ds. Stabilności w Cyberprzestrzeni; Jānis Sārts – dyrektor NATO Strategic Communications Centre of Excellence; Jan Neutze – dyrektor ds. polityki cyberbezpieczeństwa Microsoft EMEA; Alastair Teare – dyrektor generalny Deloitte w Europie Środkowej.