ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. SPRZEDAŻY

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI NA STANOWISKO Specjalisty ds. sprzedaży

Instytut Kościuszki to wiodący pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy o charakterze non-profit założony w 2000 r. Naszą misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO. Instytut Kościuszki jest jedną z nielicznych organizacji pozarządowych, która swoją działalność w pełni poświęca budowie bezpieczeństwa narodowego, w tym zajmuje głos w tematach związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym, energetycznym, a od przeszło 8 lat jej głównym celem jest zabezpieczenie nowej cyfrowej rzeczywistości.

Instytut Kościuszki poszukuje ambitnego i doświadczonego Specjalisty ds. Sprzedaży, chętnego do podjęcia stałej współpracy przy organizacji wydarzenia branżowego z zakresu cyberbezpieczeństwa – innowacyjnych, wirtualnych targów EXPO.

Wymagania:

 • bardzo dobre zdolności organizacyjne i umiejętność planowania oraz wyznaczania priorytetów;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie z zakresu pracy przy targach EXPO;
 • doświadczenie w negocjacjach handlowych;
 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność budowania trwałych relacji biznesowych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, przede wszystkim pakietu Office;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się w mowie i na piśmie w języku polskim,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2),
 • odpowiedzialność, dokładność i samodzielność;
 • mile widziana znajomość branży cyberbezpieczeństwa.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie stałe + prowizyjne;
 • umowę B2B;
 • dużą autonomię pracy;
 • pracę nad interesującym i innowacyjnym projektem w dynamicznym i zmotywowanym zespole.

Zakres obowiązków:

 • aktywne pozyskiwanie klientów (wystawców na wirtualne targi EXPO);
 • realizowanie planów sprzedażowych;
 • wsparcie organizacji branżowego wydarzenia z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 • budowanie oraz podtrzymywanie profesjonalnych i partnerskich relacji z wystawcami
 • negocjacje warunków ofert oraz umów;
 • finalizacje transakcji;
 • działania promocyjne profilowane pod grupę docelową.

Sposób aplikacji

Wyślij CV na adres hr@ik.org.pl z dopiskiem Specjalista ds. Sprzedaży w temacie wiadomości.

Nieprzekraczalny termin składania aplikacji: 28.06.2020 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 06.07.2020 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż imię, nazwisko, e-mail i/lub telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Kościuszki  (Stowarzyszenie) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: instytut@ik.org.pl lub pisemnie na adres Stowarzyszenia  Instytut Kościuszki, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne,  – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenie jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Stowarzyszenie, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Stowarzyszenie dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Stowarzyszenie podanie danych jest dobrowolne.