Zaproszenie do uczestnictwa małopolskich MŚP oraz startup-ów w CYBERSEC ACCELERATOR

Instytut Kościuszki zaprasza do przedstawienia swojej kandydatury do udziału w działaniu CYBERSEC ACCELERATOR w ramach programu „CYBERSEC in MAŁOPOLSKA – sieć zintegrowanych działań wspierających i promujących małopolskie firmy sektora ICT i budujących cyberbezpieczeństwo regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarski”, poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Celem projektu jest budowa silnego sektora produktów i usług ICT w obszarze cyberbezpieczeństwa, w którym specjalizować się będą MŚP (w tym start-upy) z Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniżej załączanych plikach:
Zaproszenie do uczestnictwa w CYBERSEC ACCELERATOR
Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w CYBERSEC ACCELERATOR