Zapytanie ofertowe dot. wykonania szeregu usług związanych z organizacją międzynarodowych konferencji CYBERSEC 2016 oraz CYBERSEC 2017.

Instytut Kościuszki zaprasza do zaprasza do złożenia oferty na wykonanie szeregu usług związanych z organizacją międzynarodowych konferencji w ramach projektu „CYBERSEC in MAŁOPOLSKA – sieć zintegrowanych działań wspierających i promujących małopolskie firmy sektora ICT i budujących cyberbezpieczeństwo regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarski”, poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”.  Szczegółowe informacje znajdują się w poniżej załączanych plikach:

Zapytanie ofertowe CYBERSEC EU 2016 i 2017

Zał 1. Zapytanie ofertowe CYBERSEC 2016 i 2017