ZESPÓŁ

ZARZĄD

Izabela Albrycht
Prezes Instytutu Kościuszki i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC

Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 r., zaangażowana w działania z zakresu polityk publicznych i procesu decyzyjnego w obszarze transformacji cyfrowej oraz bezpieczeństwa, w tym energetycznego i cyfrowego. Od 2014 r. jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC.

W latach 2016 – 2018 była przewodniczącą Rady do Spraw Cyfryzacji II kadencji, komitetu doradczego Ministra Cyfryzacji z kompetencjami w zakresie propozycji i opiniowania dokumentów rządu i UE w tematach transformacji cyfrowej, społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwa i nowych technologii (m.in. sztucznej inteligencja, 5G, informatyki kwantowej). Aktualnie jest członkiem Rady III kadencji usytuowanej przy KPRM oraz w składzie Zespołu doradczego do spraw opracowania założeń ewaluacji transferu wiedzy i technologii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W lipcu 2020 r. została członkiem Grupy Doradczej NATO ds. nowych technologii.

Izabela zbudowała sieć relacji zawodowych w ramach środowiska ekspertów zajmujących się cyfrowymi zmianami. W latach 2019-2020 była członkiem Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie, jest też współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli. W 2020 r. została wybrana do Zarządu DIGITAL EUROPE, największej w Europie organizacji reprezentującej interesy technologii cyfrowych, gdzie jest wspólną reprezentantką Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT). Od 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., a od 2019 ComCERT S.A.

W 2017 r. znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund.
W 2018 r. została Honorową Ambasadorką Polskich Kongresów. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom organizującym w Polsce nowe kongresy o znaczeniu międzynarodowym. W 2019 r. znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK).

Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, wcześniej była redaktor naczelną International Shale Gas & Oil Journal. Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, a także kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”).

Kontakt:
e-mail: izabela.albrycht@ik.org.pl


Jarosław Kożuch
Wiceprezes Zarządu

Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Ukrainoznawstwa, absolwent Ukrainistyki na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Specjalista w zakresie badań nad kulturą ukraińską XX wieku. Obserwator w ukraińskich wyborach prezydenckich w 2004 r. podczas Pomarańczowej Rewolucji. Koordynator wielu projektów międzynarodowych we współpracy z organizacjami eksperckimi na Ukrainie.

Kontakt:
e-mail: jaroslaw.kozuch@ik.org.pl


Maciej Styczyński
Członek Zarządu


Dominik Skokowski
Członek Zarządu

Magister inżynier, absolwent Górnictwa i Geologii na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. W Instytucie Kościuszki zajmuje się obszarem programowym Energii i Klimatu.

Kontakt:
e-mail: dominik.skokowski@ik.org.pl


Ziemowit Wroński
Członek Zarządu

 

PRACOWNICY

MANAGEROWIE i KOORDYNATORZY

Małgorzata Żelazny
Dyrektor Zarządzający Instytutu Kościuszki

Dyrektor Zarządzający Instytutu Kościuszki od lutego 2021 r., wcześniej jako jeden ze współzałożycieli Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych pełniła funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Programów Militarnych. W 2016 roku pełniła funkcję dyrektora wykonawczego Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, a w latach 2013 – 2015 związana z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego, gdzie kierowała Komitetem Organizacyjnym Warsaw Security Forum.

Współautor raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i obronnością, m.in. „Toward an Effective Minilateralism: Polskie doświadczenia w Grupie Wyszehradzkiej” w ramach projektu, badającego osiągnięcia i wyzwania związane z integracją państw Grupy Wyszehradzkiej w UE, zorganizowanym przez DGAP. Małgorzata Żelazny jest absolwentem Akademii Sztuki Wojskowej, a także Akademii Młodych Dyplomatów. Aktualnie jest słuchaczem studiów podyplomowych Master of Business Administration Defense&Security (MBA D&S) organizowanym przez Akademię Sztuki Wojennej i w partnerstwie z Uniwersytetem w Miskolcu (Węgry) oraz Uniwersytetem Helmuta Schmidta – Uniwersytet Bundeswehry w Hamburgu (Niemcy). Jest alumnem wielu programów międzynarodowych, m.in. Visegrad School of Political Studies, Veimar Triangle session, a także Transatlantic Fellowship Program, który zakładał odbycie stażu w Kongresie Stanów Zjednoczonych.

Kontakt:
e-mail: malgorzata.zelazny@ik.org.pl


Michał Rekowski
Dyrektor ds. Badań, Dyrektor Programowy CYBERSEC

Od 2018 roku związany z Instytutem, przed dołączeniem do którego odbył półroczny staż BlueBook w Europejskiej Agencji Obrony w Brukseli. Doktorant w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się tematyką Europejskiej Autonomii Strategicznej, strategicznego wymiaru polityk UE, Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obronności UE, suwerenności cyfrowej oraz związkami nowych technologii i bezpieczeństwa. Kierownik projektu badawczego „Rola instytucji Unii Europejskiej w budowaniu Europejskiej Autonomii Strategicznej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Preludium-19. W 2020 r. otrzymał stypendium Tokyo Foundation dla młodych liderów. Laureat licznych stypendiów i grantów naukowych, m. in. na pobyty badawcze Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (VUB), Uniwersytecie w Heidelbergu i Uniwersytecie w Salzburgu. Absolwent stosunków międzynarodowych na UJ, studiował także na Sciences Po w Paryżu oraz National University of Singapore. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor artykułów poświęconych bezpieczeństwu i geopolityce. Pomysłodawca, współautor i redaktor raportu eksperckiego „Geopolityka nowych technologii cyfrowych” (2020).

Kontakt:
e-mail: michal.rekowski@ik.org.pl


Ewelina Kasprzyk
CYBERSEC Project Manager, Executive Editor w European Cybersecurity Journal

Absolwentka amerykanistyki oraz stosunków międzynarodowych (specjalność: studia strategiczne) na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania rozwinęła pisząc prace dyplomowe na temat roli mediów społecznościowych w kształtowaniu krajobrazu politycznego oraz zarządzania Internetem w kontekście widma cyberwojny. Prywatnie interesuje się językami obcymi oraz rysunkiem.

Kontakt:
e-mail: ewelina.kasprzyk@ik.org.pl
tel.: +48.669.614.810


Łukasz Gawron
Kierownik Projektów

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie skończył również studia licencjackie. Koordynował projekt European Energy Hub w Instytucie Polityk Publicznych. Osoba odpowiedzialna za za organizację konferencji: CYBERSEC Forum, CYBERSEC Brussels Leaders' Foresight oraz pierwszego w Polsce hackathonu cyberbezpieczeństwa CYBERSEC League. Na co dzień interesuje się zagadnieniami polityki energetycznej oraz międzynarodowego terroryzmu. Miłośnik piłki nożnej i sportów motorowych.

Kontakt:
e-mail: lukasz.gawron@ik.org.pl
tel.: +48.663.082.960


Tomasz Piekarz
Manager ds. współpracy z partnerami  | Analityk

Absolwent studiów I i II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe oraz I stopnia na kierunku zarządzanie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współzałożyciel i były Przewodniczący Koła Naukowego Myśli Geopolitycznej UJ. Prezes Łańcuckiego Alarmu Smogowego. Związany z Instytutem Kościuszki od lipca 2019 r., obecnie odpowiada za współpracę z sektorem prywatnym. Współautor publikacji eksperckich Instytutu m.in. raportów „Geopolityka Nowych Technologii Cyfrowych” oraz „5G. Szanse, Zagrożenia, Wyzwania”. Interesuje się wpływem nowych technologii na stosunki międzynarodowe, geopolityką, gospodarką i energią przyszłości. Prywatnie osoba wielce przejęta stanem ludzkości i środowiska, aktywnie działająca na rzecz jego poprawy.

Łukasz Opoka
PR & Media Communication Manager 

Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu strategii komunikacji, budowaniu wizerunku marki, organizacji wydarzeń, a także rozwoju projektów i nowych rozwiązań na rynku. Współpracował z wieloma markami związanymi głównie z branżą eventową i technologiczną. W poprzednich latach zajmował się m.in. PR i komunikacją ICE Kraków oraz HackYeah, a także organizacją wydarzeń biznesowych tj. FxCuffs (obecnie InvestCuffs).

W 2014 roku ukończył kurs w Castelsardo i zdobył certyfikat Internacia Janulara Festivalo wydawany przez Education and Culture DG Lifelong Learning Programme. Jest Absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej AGH w Krakowie na kierunku Zarządzanie projektami IT. Cyklicznie występuje jako mentor/juror podczas wydarzeń branżowych pomagając uczestnikom w rozwoju swoich pomysłów na biznes. Pasjonat piłki nożnej, pracy głosem (radio, event host, szkolenia) oraz ambitnych projektów technologicznych.

Kontakt:
e-mail: lukasz.opoka@ik.org.pl
tel.: +48 663 968 776

Andrzej Kozłowski
Koordynator Projektów  | Analityk

Doktor nauk politycznych, adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim,  były redaktor naczelny portalu CyberDefence24.pl oraz były analityk brytyjskiej firmy Zinc Network.  Alumn programu Departamentu Stanu 21st Century Change Makers: Information Technology  Leaders Explore Cyber Security Strategies.  Obecnie realizuje projekt naukowy “The Evaluation of the Efficiency of Selected Anti-terrorists policies of the European states in the years 2005 – 2020 – comparative analysis of Belgium, France, Span and the Netherlands” z grantu otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki.

Uczestnik programów poświęconych  walce z dezinformacją takich jak Atlantic Council 360/Digital Sherlocks training program, United4News – Building Democratic Resilience Against Disinformation. Opublikował ponad 15 artykułówych naukowych oraz wziął udział w ponad 30 konfernecjach naukowych na całym świecie w tym na Kings College w Londynie czy Uniwersytecie w Manchesterze.

Kontakt:
e-mail: andrzej.kozlowski@ik.org.pl

 

ANALITYCY

Kamil Mikulski
Analityk 

Magister Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji Unii Europejskiej w Kolegium Europejskim oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent Europejskiego Programu Leaderskiego oraz Akademii Młodych Dyplomatów. Interesuje się zagadnieniami związanymi ze stosunkami i handlem międzynarodowym, dezinformacją jako zjawiskiem polityczno-społecznym oraz nowymi technologiami.


Michał Krawczyk
Analityk 

Absolwent bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie skupiał się na zagadnieniu korelacji mediów i terroryzmu. Analityk Instytut Kościuszki zajmujący się dezinformacją w przestrzeni informacyjnej oraz wykorzystaniem technik OSINT do analizy cyberprzestrzeni. Interesuje się zagadnieniami funkcji mediów i propagandy w życiu społeczno-politycznym oraz stosunkami międzynarodowymi.


GRAFICY

Joanna Świerad-Solińska
Grafik

Absolwentka grafiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Pasjonuje się grafiką warsztatową. Uczestniczyła w licznych wystawach polskich i międzynarodowych, a jej prace zostały nagrodzone m.in na The 10th Kochi International Triennial Exhibition of Prints w Japonii.


Dagmara Jagodzińska
Grafik

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Specjalistka z zakresu rozwoju, prototypownia i testowania interfejsów użytkownika oraz produktów cyfrowych. Szerokie doświadczenie projektowe i biznesowe zdobywała, współpracując z agencjami reklamowymi oraz dużymi markami e-commerce. Pasjonatka wysp kanaryjskich, jogi i podcastów.