ZESPÓŁ

ZARZĄD

Izabela Albrycht
Prezes Zarządu

Izabela Albrycht jest Prezesem Instytutu Kościuszki od roku 2010. Od 2014 r. pełni również rolę przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Europejskiego i Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, a od 2016 r. jest przewodniczącą Rady Do Spraw Cyfryzacji II kadencji. W roku 2019 została członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji III kadencji, a od października 2019 jest członkiem Global Future Council on Cybersecurity w ramach Światowego Forum Ekonomicznego.

Izabela Albrycht jest współautorką raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Od stycznia 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.,  a od czerwca 2019 członkiem Rady Nadzorczej ComCERT SA. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, wcześniej była redaktor naczelną International Shale Gas & Oil Journal.

Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, a także kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego the International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”). W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2018 roku została Honorową Ambasadorką Polskich Kongresów. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom organizującym w Polsce nowe kongresy o znaczeniu międzynarodowym. W 2019 roku znalazła się w gronie członkiń założycielek Women4Cyber, Inicjatywy European Cyber Security Organisation (ECSO) oraz znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeńtwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK).

Kontakt:
e-mail: izabela.albrycht_at_ik.org.pl


Jarosław Kożuch
Wiceprezes Zarządu

Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Ukrainoznawstwa, absolwent Ukrainistyki na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Specjalista w zakresie badań nad kulturą ukraińską XX wieku. Obserwator w ukraińskich wyborach prezydenckich w 2004 r. podczas Pomarańczowej Rewolucji. Koordynator wielu projektów międzynarodowych we współpracy z organizacjami eksperckimi na Ukrainie.

Kontakt:
e-mail: jaroslaw.kozuch_at_ik.org.pl


Tamara Garlej
Członek Zarządu

PRACOWNICY

Dr Joanna Świątkowska

Adiunkt naukowy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Dyrektor Programowy Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC i pomysłodawca konferencji. Na stałe współpracuje z Instytutem Kościuszki, gdzie pełni rolę eksperta ds. cyberbezpieczeństwa. Współpracownik zespołu badawczego Center for Cybersecurity and International Relations Studies na Uniwersytecie Florenckim. W latach 2016-2017 była członkiem Zespołu ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonującego w ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2015-2018 redaktor naczelna kwartalnika European Cybersecurity Journal. Jest autorką licznych publikacji, raportów, analiz i komentarzy eksperckich z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa, szczególnie walki informacyjnej, cyberbezpieczeństwa. Inicjowała, realizowała i uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach poświęconych tej tematyce. Prowadzi działania dydaktyczne związane z obszarem cyberbezpieczeństwa. W 2016 roku została wybrana do udziału w programie International Visitor Leadership Program – Cybersecurity and Government Interoperability. Program został zorganizowany przez Departament Stanu USA. W 2017 wpisana została na prestiżową listę New Europe 100 Challengers 2017 opracowaną przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund.

Kontakt:
e-mail: joanna.swiatkowska_at_ik.org.pl

MANAGEROWIE i KOORDYNATORZY

Robert Siudak
Dyrektor ds. współpracy i realizacji projektów

Ekspert Instytutu Kościuszki w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz rynku produktów i usług cyberbezpieczeństwa, manager CYBERSEC HUB. Autor licznych publikacji naukowych w tym dwóch monografii, doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje badania oraz studia prowadził między innymi na Tel-Aviv University oraz Trinity College Dublin.

Kontakt:
e-mail: robert.siudak_at_ik.org.pl


Barbara Sztokfisz
Dyrektor Programowa CYBERSEC, Redaktor Naczelna European Cybersecurity Journal

Doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ze specjalnością Ekonomia Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Filologię Francuską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała także Ekonomię międzynarodową na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Interesuje się współczesnymi przemianami gospodarczymi w kontekście nowych technologii, teoriami wzrostu gospodarczego oraz bezpieczeństwem międzynarodowym.

Kontakt:
e-mail: barbara.sztokfisz_at_ik.org.pl
tel.: +48.12.200.23.69, +48.669.614.810


Faustine Felici
CYBERSEC Project Manager

Magister Europejskich Studiów Interdyscyplinarnych w Kolegium Europejskim w Natolinie i absolwentka European Governance na Institut d’études politiques (Sciences Po Grenoble). Interesuje się zagadnieniami Partnerstwa Wschodniego, bezpieczeństwem energetycznym i cyberbezpieczeństwem.

Kontakt:
e-mail: faustine.felici_at_ik.org.pl


Łukasz Gawron
Manager ds. organizacji konferencji

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie skończył również studia licencjackie. Koordynował projekt European Energy Hub w Instytucie Polityk Publicznych. Osoba odpowiedzialna za za organizację konferencji: CYBERSEC Forum, CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight oraz pierwszego w Polsce hackathonu cyberbezpieczeństwa CYBERSEC League. Na co dzień interesuje się zagadnieniami polityki energetycznej oraz międzynarodowego terroryzmu. Miłośnik piłki nożnej i sportów motorowych.

Kontakt:
e-mail: lukasz.gawron_at_ik.org.pl
tel.: +48.663.082.960


Michał Rekowski
Manager Partnerstw Strategicznych

Doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się tematyką europejskiej autonomii strategicznej oraz związkami technologii i bezpieczeństwa. W 2018 roku odbył staż BlueBook w Europejskiej Agencji Obrony. Absolwent stosunków międzynarodowych na UJ, studiował także na Sciences Po w Paryżu oraz National University of Singapore. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor artykułów poświęconych bezpieczeństwu w Azji Południowo-Wschodniej.


ANALITYCY

Kamil Mikulski
Analityk 

Magister Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji Unii Europejskiej w Kolegium Europejskim oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent Europejskiego Programu Leaderskiego oraz Akademii Młodych Dyplomatów. Interesuje się zagadnieniami związanymi ze stosunkami i handlem międzynarodowym, dezinformacją jako zjawiskiem polityczno-społecznym oraz nowymi technologiami.


Michał Krawczyk
Analityk 

Absolwent bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie skupiał się na zagadnieniu korelacji mediów i terroryzmu. Analityk Instytut Kościuszki zajmujący się dezinformacją w przestrzeni informacyjnej oraz wykorzystaniem technik OSINT do analizy cyberprzestrzeni. Interesuje się zagadnieniami funkcji mediów i propagandy w życiu społeczno-politycznym oraz stosunkami międzynarodowymi.

KIEROWNICTWO BIURA

Tomasz Markiewka
Kierownik Biura

Kontakt:
e-mail: office_at_ik.org.pl
tel: +48.12.632.97.24

 KOMUNIKACJA

Dr Anna Maria Trawińska
PR Manager 

Doktor nauk społecznych, ekspertka ds. place brandingu (na Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego obroniła rozprawę doktorską na ten temat). Od lat zafascynowana tematyką tworzenia marki, w tym marki miejsca. Laureatka m.in. Prezydenckiego Programu Eksperckiego „Laboratorium Idei”, zwyciężczyni konkursu Orange Polska i Krajowej Izby Gospodarczej „Polska Cyfrowa 2020”. Zainteresowania: branding, storytelling, reklama i marketing, marketing polityczny, cyberbezpieczeństwo. Prywatnie: fotografia, reportaż oraz Skandynawia i Italia.
Koordynuje realizację koncepcji kreatywnych projektów Instytutu oraz czuwa nad koordynacją komunikacji i promocji Instytutu w mediach.

Kontakt:
e-mail: anna.trawinska_at_ik.org.pl

GRAFICY

Joanna Świerad-Solińska
Grafik

Absolwentka grafiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Pasjonuje się grafiką warsztatową. Uczestniczyła w licznych wystawach polskich i międzynarodowych, a jej prace zostały nagrodzone m.in na The 10th Kochi International Triennial Exhibition of Prints w Japonii.


Ewelina Lesik
Grafik

Doktorantka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ukończyła scenografię na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Ochronę Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2017 roku otrzymała Medal Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureatka wielu konkursów, między innymi zdobyła Złoty Medal w konkursie Prix de la Photographie, Paris (Px3).