ZESPÓŁ

ZARZĄD

Izabela Albrycht
Prezes Zarządu

Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 r., od 2014 r. także przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego i Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, a od 2016 r. przewodnicząca Rady Do Spraw Cyfryzacji II kadencji. Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Od stycznia 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, wcześniej była redaktor naczelną International Shale Gas & Oil Journal. Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, a także kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego the International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”). W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. w 2018 roku została Honorową Ambasadorką Polskich Kongresów. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom organizującym w Polsce nowe kongresy o znaczeniu międzynarodowym. w 2019 roku znalazła się w gronie członkiń założycielek Women4Cyber, Inicjatywy European Cyber Security Organisation (ECSO).

Kontakt:
e-mail: izabela.albrycht_at_ik.org.pl


Jarosław Kożuch
Wiceprezes Zarządu

Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Ukrainoznawstwa, absolwent Ukrainistyki na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Specjalista w zakresie badań nad kulturą ukraińską XX wieku. Obserwator w ukraińskich wyborach prezydenckich w 2004 r. podczas Pomarańczowej Rewolucji. Koordynator wielu projektów międzynarodowych we współpracy z organizacjami eksperckimi na Ukrainie.

Kontakt:
e-mail: jaroslaw.kozuch_at_ik.org.pl


Tamara Garlej
Członek Zarządu

PRACOWNICY

Dr Joanna Świątkowska

Adiunkt naukowy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Dyrektor Programowy Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC i pomysłodawca konferencji. Na stałe współpracuje z Instytutem Kościuszki, gdzie pełni rolę eksperta ds. cyberbezpieczeństwa. Współpracownik zespołu badawczego Center for Cybersecurity and International Relations Studies na Uniwersytecie Florenckim. W latach 2016-2017 była członkiem Zespołu ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonującego w ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2015-2018 redaktor naczelna kwartalnika European Cybersecurity Journal. Jest autorką licznych publikacji, raportów, analiz i komentarzy eksperckich z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa, szczególnie walki informacyjnej, cyberbezpieczeństwa. Inicjowała, realizowała i uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach poświęconych tej tematyce. Prowadzi działania dydaktyczne związane z obszarem cyberbezpieczeństwa. W 2016 roku została wybrana do udziału w programie International Visitor Leadership Program – Cybersecurity and Government Interoperability. Program został zorganizowany przez Departament Stanu USA. W 2017 wpisana została na prestiżową listę New Europe 100 Challengers 2017 opracowaną przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund.

Kontakt:
e-mail: joanna.swiatkowska_at_ik.org.pl

MANAGEROWIE i KOORDYNATORZY

Robert Siudak
Dyrektor ds. współpracy i realizacji projektów

Ekspert Instytutu Kościuszki w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz rynku produktów i usług cyberbezpieczeństwa, manager CYBERSEC HUB. Autor licznych publikacji naukowych w tym dwóch monografii, doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje badania oraz studia prowadził między innymi na Tel-Aviv University oraz Trinity College Dublin.

Kontakt:
e-mail: robert.siudak_at_ik.org.pl


Barbara Sztokfisz
Dyrektor Programowa CYBERSEC, Redaktor Naczelna European Cybersecurity Journal

Doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ze specjalnością Ekonomia Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Filologię Francuską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała także Ekonomię międzynarodową na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Interesuje się współczesnymi przemianami gospodarczymi w kontekście nowych technologii, teoriami wzrostu gospodarczego oraz bezpieczeństwem międzynarodowym.

Kontakt:
e-mail: barbara.sztokfisz_at_ik.org.pl
tel.: +48.12.200.23.69, +48.669.614.810


Faustine Felici
CYBERSEC Project Manager

Magister Europejskich Studiów Interdyscyplinarnych w Kolegium Europejskim w Natolinie i absolwentka European Governance na Institut d’études politiques (Sciences Po Grenoble). Interesuje się zagadnieniami Partnerstwa Wschodniego, bezpieczeństwem energetycznym i cyberbezpieczeństwem.

Kontakt:
e-mail: faustine.felici_at_ik.org.pl


Łukasz Gawron
Manager ds. organizacji konferencji

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie skończył również studia licencjackie. Koordynował projekt European Energy Hub w Instytucie Polityk Publicznych. Osoba odpowiedzialna za za organizację konferencji: CYBERSEC Forum, CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight oraz pierwszego w Polsce hackathonu cyberbezpieczeństwa CYBERSEC League. Na co dzień interesuje się zagadnieniami polityki energetycznej oraz międzynarodowego terroryzmu. Miłośnik piłki nożnej i sportów motorowych.

Kontakt:
e-mail: lukasz.gawron_at_ik.org.pl
tel.: +48.663.082.960


Michał Rekowski
Manager Partnerstw Strategicznych

Doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się tematyką europejskiej autonomii strategicznej oraz związkami technologii i bezpieczeństwa. W 2018 roku odbył staż BlueBook w Europejskiej Agencji Obrony. Absolwent stosunków międzynarodowych na UJ, studiował także na Sciences Po w Paryżu oraz National University of Singapore. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor artykułów poświęconych bezpieczeństwu w Azji Południowo-Wschodniej.


ANALITYCY

Kamil Mikulski
Analityk 

Magister Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji Unii Europejskiej w Kolegium Europejskim oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent Europejskiego Programu Leaderskiego oraz Akademii Młodych Dyplomatów. Interesuje się zagadnieniami związanymi ze stosunkami i handlem międzynarodowym, dezinformacją jako zjawiskiem polityczno-społecznym oraz nowymi technologiami.


Michał Krawczyk
Analityk 

Absolwent bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie skupiał się na zagadnieniu korelacji mediów i terroryzmu. Analityk Instytut Kościuszki zajmujący się dezinformacją w przestrzeni informacyjnej oraz wykorzystaniem technik OSINT do analizy cyberprzestrzeni. Interesuje się zagadnieniami funkcji mediów i propagandy w życiu społeczno-politycznym oraz stosunkami międzynarodowymi.

KIEROWNICTWO BIURA

Tomasz Markiewka
Kierownik Biura

Kontakt:
e-mail: office_at_ik.org.pl
tel: +48.12.632.97.24

 KOMUNIKACJA

Dr Anna Maria Trawińska
PR Manager 

Doktor nauk społecznych, ekspertka ds. place brandingu (na Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego obroniła rozprawę doktorską na ten temat). Od lat zafascynowana tematyką tworzenia marki, w tym marki miejsca. Laureatka m.in. Prezydenckiego Programu Eksperckiego „Laboratorium Idei”, zwyciężczyni konkursu Orange Polska i Krajowej Izby Gospodarczej „Polska Cyfrowa 2020”. Zainteresowania: branding, storytelling, reklama i marketing, marketing polityczny, cyberbezpieczeństwo. Prywatnie: fotografia, reportaż oraz Skandynawia i Italia.
Koordynuje realizację koncepcji kreatywnych projektów Instytutu oraz czuwa nad koordynacją komunikacji i promocji Instytutu w mediach.

Kontakt:
e-mail: anna.trawinska_at_ik.org.pl

GRAFICY

Joanna Świerad-Solińska
Grafik

Absolwentka grafiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Pasjonuje się grafiką warsztatową. Uczestniczyła w licznych wystawach polskich i międzynarodowych, a jej prace zostały nagrodzone m.in na The 10th Kochi International Triennial Exhibition of Prints w Japonii.


Ewelina Lesik
Grafik

Doktorantka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ukończyła scenografię na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Ochronę Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2017 roku otrzymała Medal Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureatka wielu konkursów, między innymi zdobyła Złoty Medal w konkursie Prix de la Photographie, Paris (Px3).