ZESPÓŁ

ZARZĄD

 

Izabela Albrycht
Prezes Zarządu

Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 r., od 2014 r. także przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego i Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, a od 2016 r. przewodnicząca Rady Do Spraw Cyfryzacji II kadencji. Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Od stycznia 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, wcześniej była redaktor naczelną International Shale Gas & Oil Journal. Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, a także kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego the International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”). W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. w 2018 roku została Honorową Ambasadorką Polskich Kongresów. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom organizującym w Polsce nowe kongresy o znaczeniu międzynarodowym. w 2019 roku znalazła się w gronie członkiń założycielek Women4Cyber, Inicjatywy European Cyber Security Organisation (ECSO).

Kontakt:
e-mail: izabela.albrycht_at_ik.org.pl


Jarosław Kożuch
Wiceprezes Zarządu

Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Ukrainoznawstwa, absolwent Ukrainistyki na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Specjalista w zakresie badań nad kulturą ukraińską XX wieku. Obserwator w ukraińskich wyborach prezydenckich w 2004 r. podczas Pomarańczowej Rewolucji. Koordynator wielu projektów międzynarodowych we współpracy z organizacjami eksperckimi na Ukrainie.

Kontakt:
e-mail: jaroslaw.kozuch_at_ik.org.pl


Tamara Garlej
Członek Zarządu

 

PRACOWNICY

 

Dr Joanna Świątkowska
Dyrektor Programowy CYBERSEC

Dyrektor Programowy Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Instytutu Kościuszki. Pełni funkcję redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, jest autorką licznych publikacji, raportów, analiz i komentarzy eksperckich z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Inicjowała, realizowała i uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych inicjatywach oraz projektach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Między innymi brała udział w dwóch rundach Chińsko-Europejskiego Dialogu na rzecz Cyberbezpieczeństwa oraz partycypowała w pracach nad Doktryną Cyberbezpieczeństwa RP. W 2016 roku była uczestnikiem programu „International Visitor Leadership Program” poświęconego cyberbezpieczeństwu organizowanego przez Departament Stanu USA. Rok później wpisana została na prestiżową listę New Europe 100 Challengers 2017 opracowaną przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. Odpowiada za współpracę merytoryczną, inicjuje i nadzoruje działania w ramach poszczególnych obszarów programowych.

Kontakt:
e-mail: joanna.swiatkowska_at_ik.org.pl

 

 MANAGEROWIE i KOORDYNATORZY

 

Robert Siudak
Dyrektor ds. współpracy i realizacji projektów

Ekspert Instytutu Kościuszki w dziedzinie innowacji oraz inwestycji w sektorze cyberbezpieczeństwa. Redaktor naczelny European Cybersecurity Market oraz koordynator CYBERSEC Startup Days w ramach Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa. Autor licznych publikacji naukowych w tym dwóch monografii, doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje badania oraz studia prowadził między innymi na Tel-Aviv University oraz Trinity College Dublin.

Kontakt:
e-mail: robert.siudak_at_ik.org.pl

 


Barbara Sztokfisz
Zastępca Dyrektora Programowego CYBERSEC, Redaktor Naczelna European Cybersecurity Journal

Doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ze specjalnością Ekonomia Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Filologię Francuską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała także Ekonomię międzynarodową na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Interesuje się współczesnymi przemianami gospodarczymi w kontekście nowych technologii, teoriami wzrostu gospodarczego oraz bezpieczeństwem międzynarodowym.

Kontakt:
e-mail: barbara.sztokfisz_at_ik.org.pl
tel.: +48.12.200.23.69, +48.669.614.810


Faustine Felici
CYBERSEC Project Manager

Magister Europejskich Studiów Interdyscyplinarnych w Kolegium Europejskim w Natolinie i absolwentka European Governance na Institut d’études politiques (Sciences Po Grenoble). Interesuje się zagadnieniami Partnerstwa Wschodniego, bezpieczeństwem energetycznym i cyberbezpieczeństwem.

Kontakt:
e-mail: faustine.felici_at_ik.org.pl


Łukasz Gawron
Manager ds. organizacji konferencji

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie skończył również studia licencjackie. Koordynował projekt European Energy Hub w Instytucie Polityk Publicznych. Z Instytutem Kościuszki związany od ponad roku, w czasie którego był odpowiedzialny za organizację konferencji: CYBERSEC 2017, CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight oraz pierwszego w Polsce hackathonu cyberbezpieczeństwa CYBERSEC League. Na co dzień interesuje się zagadnieniami polityki energetycznej oraz międzynarodowego terroryzmu. Miłośnik piłki nożnej i sportów motorowych.

Kontakt:
e-mail: lukasz.gawron_at_ik.org.pl
tel.: +48.663.082.960


Michał Rekowski
Manager Partnerstw Strategicznych

Doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się tematyką europejskiej autonomii strategicznej oraz związkami technologii i bezpieczeństwa. W 2018 roku odbył staż BlueBook w Europejskiej Agencji Obrony. Absolwent stosunków międzynarodowych na UJ, studiował także na Sciences Po w Paryżu oraz National University of Singapore. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor artykułów poświęconych bezpieczeństwu w Azji Południowo-Wschodniej.

 

 KIEROWNICTWO BIURA

 

Edyta Talik
Kierownik Biura

Kontakt:
e-mail: office_at_ik.org.pl
tel: +48.12.632.97.24

 

 KOMUNIKACJA

 

Aneta Urban
Manager ds. komunikacji

Absolwentka amerykanistyki I stopnia, oraz absolwentka politologii / dziennikarstwa politycznego II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach wymiany studenckiej uczestniczyła również w programie magisterskim na kierunku Political Communication na na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Zainteresowania: reklama i marketing, marketing polityczny, fotografia oraz szeroko pojęte sztuki wizualne. Koordynuje realizację koncepcji kreatywnych projektów Instytutu oraz czuwa nad koordynacją komunikacji i promocji Instytutu w mediach.

Kontakt:
e-mail: aneta.urban_at_ik.org.pl

 

 

 GRAFICY

 

Joanna Kaczor
Grafik

Absolwentka grafiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Pasjonuje się grafiką warsztatową. Uczestniczyła w licznych wystawach polskich i międzynarodowych, a jej prace zostały nagrodzone m.in na The 10th Kochi International Triennial Exhibition of Prints w Japonii. Lubi wędrować po Tatrach, gotować, jeździć pociągami i słuchać muzyki rockowej.


Ewelina Lesik
Grafik

Doktorantka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ukończyła scenografię na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Ochronę Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2017 roku otrzymała Medal Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureatka wielu konkursów, między innymi zdobyła Złoty Medal w konkursie Prix de la Photographie, Paris (Px3).