ZESPÓŁ

ZARZĄD

Izabela Albrycht
Prezes Zarządu

Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 r., zaangażowana w działania z zakresu polityk publicznych i procesu decyzyjnego w obszarze transformacji cyfrowej oraz bezpieczeństwa, w tym energetycznego i cyfrowego. Od 2014 r. jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC.

W latach 2016 – 2018 była przewodniczącą Rady do Spraw Cyfryzacji II kadencji, komitetu doradczego Ministra Cyfryzacji z kompetencjami w zakresie propozycji i opiniowania dokumentów rządu i UE w tematach transformacji cyfrowej, społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwa i nowych technologii (m.in. sztucznej inteligencja, 5G, informatyki kwantowej). Aktualnie jest członkiem Rady III kadencji.

Od 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., a od 2019 ComCERT S.A.

Izabela zbudowała sieć relacji zawodowych w ramach środowiska ekspertów zajmujących się cyfrowymi zmianami. Od 2019 roku jest członkiem Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie oraz współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli. W 2020 r. została wybrana do Zarządu DIGITALEUROPE, największej w Europie organizacji reprezentującej interesy technologii cyfrowych, gdzie jest wspólną reprezentantką Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT). W lipcu 2020 roku została członkiem Grupy Doradczej NATO ds. nowych technologii.

W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund.
W 2018 roku została Honorową Ambasadorką Polskich Kongresów. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom organizującym w Polsce nowe kongresy o znaczeniu międzynarodowym. W 2019 znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK).

Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, wcześniej była redaktor naczelną International Shale Gas & Oil Journal. Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, a także kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”).

Kontakt:
e-mail: izabela.albrycht_at_ik.org.pl


Jarosław Kożuch
Wiceprezes Zarządu

Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Ukrainoznawstwa, absolwent Ukrainistyki na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Specjalista w zakresie badań nad kulturą ukraińską XX wieku. Obserwator w ukraińskich wyborach prezydenckich w 2004 r. podczas Pomarańczowej Rewolucji. Koordynator wielu projektów międzynarodowych we współpracy z organizacjami eksperckimi na Ukrainie.

Kontakt:
e-mail: jaroslaw.kozuch_at_ik.org.pl


Tamara Garlej
Członek Zarządu

 

PRACOWNICY

MANAGEROWIE i KOORDYNATORZY

Robert Siudak
Dyrektor niewykonawczy

Ekspert Instytutu Kościuszki w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz rynku produktów i usług cyberbezpieczeństwa, manager CYBERSEC HUB. Autor licznych publikacji naukowych w tym dwóch monografii, doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje badania oraz studia prowadził między innymi na Tel-Aviv University oraz Trinity College Dublin.

Kontakt:
e-mail: robert.siudak_at_ik.org.pl


Barbara Sztokfisz
Dyrektor Programowa CYBERSEC, Redaktor Naczelna European Cybersecurity Journal

Barbara Sztokfisz związana jest z Instytutem Kościuszki od 2017 r. Przed dołączeniem do Instytutu pracowała w firmie konsultingowej i doradczej zajmującej się ekspansją międzynarodową i inwestycjami transgranicznymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie jest Dyrektorem Programowym CYBERSEC i Redaktorem Naczelnym European Cybersecurity Journal (ECJ). Ukończyła ekonomię międzynarodową i europeistykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz filologię francuską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała również ekonomię międzynarodową na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Obecnie jest doktorantką w dziedzinie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Jej zainteresowania obejmują procesy przemian gospodarczych w kontekście nowych technologii, wyzwania trwającej rewolucji cyfrowej, teorie wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest autorką licznych publikacji z zakresu technologii i jej wpływu na gospodarkę i społeczeństwo.

Kontakt:
e-mail: barbara.sztokfisz_at_ik.org.pl
tel.: +48.12.200.23.69, +48.669.614.810


Faustine Felici
CYBERSEC Project Manager

Magister Europejskich Studiów Interdyscyplinarnych w Kolegium Europejskim w Natolinie i absolwentka European Governance na Institut d’études politiques (Sciences Po Grenoble). Interesuje się zagadnieniami Partnerstwa Wschodniego, bezpieczeństwem energetycznym i cyberbezpieczeństwem.

Kontakt:
e-mail: faustine.felici_at_ik.org.pl


Ewelina Kasprzyk
CYBERSEC Project Manager

Absolwentka amerykanistyki oraz stosunków międzynarodowych (specjalność: studia strategiczne) na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania rozwinęła pisząc prace dyplomowe na temat roli mediów społecznościowych w kształtowaniu krajobrazu politycznego oraz zarządzania Internetem w kontekście widma cyberwojny. Prywatnie interesuje się językami obcymi oraz rysunkiem.

Kontakt:

e-mail: ewelina.kasprzyk_at_ik.org.pl

tel.: +48.783.054.509


Łukasz Gawron
Kierownik Projektów

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie skończył również studia licencjackie. Koordynował projekt European Energy Hub w Instytucie Polityk Publicznych. Osoba odpowiedzialna za za organizację konferencji: CYBERSEC Forum, CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight oraz pierwszego w Polsce hackathonu cyberbezpieczeństwa CYBERSEC League. Na co dzień interesuje się zagadnieniami polityki energetycznej oraz międzynarodowego terroryzmu. Miłośnik piłki nożnej i sportów motorowych.

Kontakt:
e-mail: lukasz.gawron_at_ik.org.pl
tel.: +48.663.082.960


Michał Rekowski
Dyrektor ds. Partnerstw i Projektów Strategicznych

​Doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się tematyką europejskiej autonomii strategicznej oraz związkami technologii i bezpieczeństwa. W 2018 roku odbył staż BlueBook w Europejskiej Agencji Obrony. Absolwent stosunków międzynarodowych na UJ, studiował także na Sciences Po w Paryżu oraz National University of Singapore. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor artykułów poświęconych bezpieczeństwu w Azji Południowo-Wschodniej.

Kontakt:
e-mail: michal.rekowski_at_ik.org.pl


ANALITYCY

Kamil Mikulski
Analityk 

Magister Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji Unii Europejskiej w Kolegium Europejskim oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent Europejskiego Programu Leaderskiego oraz Akademii Młodych Dyplomatów. Interesuje się zagadnieniami związanymi ze stosunkami i handlem międzynarodowym, dezinformacją jako zjawiskiem polityczno-społecznym oraz nowymi technologiami.


Michał Krawczyk
Analityk 

Absolwent bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie skupiał się na zagadnieniu korelacji mediów i terroryzmu. Analityk Instytut Kościuszki zajmujący się dezinformacją w przestrzeni informacyjnej oraz wykorzystaniem technik OSINT do analizy cyberprzestrzeni. Interesuje się zagadnieniami funkcji mediów i propagandy w życiu społeczno-politycznym oraz stosunkami międzynarodowymi.

 KOMUNIKACJA

Dr Anna Maria Trawińska
PR Manager 

Doktor nauk społecznych, ekspertka ds. place brandingu (na Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego obroniła rozprawę doktorską na ten temat). Od lat zafascynowana tematyką tworzenia marki, w tym marki miejsca. Laureatka m.in. Prezydenckiego Programu Eksperckiego „Laboratorium Idei”, zwyciężczyni konkursu Orange Polska i Krajowej Izby Gospodarczej „Polska Cyfrowa 2020”. Zainteresowania: branding, storytelling, reklama i marketing, marketing polityczny, cyberbezpieczeństwo. Prywatnie: fotografia, reportaż oraz Skandynawia i Italia.
Koordynuje realizację koncepcji kreatywnych projektów Instytutu oraz czuwa nad koordynacją komunikacji i promocji Instytutu w mediach.

Kontakt:
e-mail: anna.trawinska_at_ik.org.pl

GRAFICY

Joanna Świerad-Solińska
Grafik

Absolwentka grafiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Pasjonuje się grafiką warsztatową. Uczestniczyła w licznych wystawach polskich i międzynarodowych, a jej prace zostały nagrodzone m.in na The 10th Kochi International Triennial Exhibition of Prints w Japonii.


Ewelina Lesik
Grafik

Doktorantka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ukończyła scenografię na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Ochronę Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2017 roku otrzymała Medal Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureatka wielu konkursów, między innymi zdobyła Złoty Medal w konkursie Prix de la Photographie, Paris (Px3).