Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia Instytut Kościuszki

W dniu 25 czerwca 2021 r. rezygnację z funkcji prezesa i członka Zarządu Instytutu Kościuszki złożyła Izabela Albrycht. Od dnia dzisiejszego obejmie ona funkcję Przewodniczącej Rady Programowej CYBERSEC i skoncentruje się na obszarze cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Z czasem misję tę będzie realizowała w ramach Fundacji CYBERSEC, którą wraz z Instytutem oraz osobami tworzącymi CYBERSEC w przeszłości, będzie współtworzyła i której zostanie liderem.

Szczegóły decyzji znajdują się w załączonym liście.