dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Eksperci Instytutu Kościuszki

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Jest Dyrektorem Centrum Mikser Inteligentnych Technologii CMIT na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję Lidera podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów. Pasjonuje ją wpływ technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji, na zachowania człowieka (homo cyber). Jest autorką i współautorką licznych publikacji wydanych w Polsce i zagranicą. Była w grupie specjalistów zaangażowanych w przygotowanie „Założeń do strategii AI w Polsce”, a w 2020 roku znalazła się wśród laureatek rankingu Perspektyw Top 15 Women in 5G. Jest członkiem Rady Programowej Centrum Etyki Technologii. Uhonorowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej brązowym medalem za długoletnią służbę, a także przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za zasługi w zakresie promocji nauki, ściśle współpracuje z biznesem, aktywnie wspierając i propagując kwestie roli transformacji cyfrowej i związanych z nią technologii.

Zagadnienia: AI / digital ethics / Society 5.0