Anna M. Pastwa

Eksperci Instytutu Kościuszki

Anna M. Pastwa

Anna M. Pastwa jest doktorem ekonomii biznesowej ze specjalizacją w przedsiębiorczości korporacyjnej. Tytuł uzyskała na KU Leuven w Belgii, gdzie również ukończyła studia magisterskie ze sztucznej inteligencjęi na wydziale inżynierskim. Jest też absolwentką ekonomii oraz gospodarki i administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz stypendystką naukowej wymiany międzynarodowej na Vrije Universiteit Brussel i Grand Valley State University.

Zawodowo zajmuje się budową oraz zarządzaniem ryzykiem modeli uczenia maszynowego w sektorze bankowym. Pracowała też jako wykładowca algorytmów uczenia maszynowego na Politechnice Warszawskiej oraz adiunkt w szkole biznesowej.

Jej zainteresowania badawcze obejmują między innymi wpływ nowych technologii, zwłaszcza opartych na sztucznej inteligencji, na przemiany w biznesie i gospodarce; wykrywanie przestępstw finansowych, analizę kampanii crowdfundingowych i kryptowalutowych; strategiczne inicjatywy przedsiębiorcze w korporacjach publicznych i prywatnych.

Zagadnienia: Artificial Intelligence / Machine Learning / strategia / policy