THE DIGITAL 3 SEAS INITIATIVE

INICJATYWA CYFROWEGO TRÓJMORZA TO KROK W PRZYSZŁOŚĆ REGIONU

Trójmorze (ang. Three Seas Initiative, 3SI) jest projektem gospodarczo-politycznym zainaugurowanym w 2016 r., który ma na celu pogłębienie integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz wzmocnienie ich pozycji w Unii Europejskiej.

Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza to zbiór projektów transgranicznych i inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, wspólnych inwestycji i prac badawczo-rozwojowych, a także koncepcji politycznych i legislacyjnych realizowanych na poziomie UE. Głównym pomysłem jest połączenie koncepcji security by design z transformacją cyfrową sektora publicznego i prywatnego. Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza opiera się na sieciach infrastruktury transportowej i energetycznej, które stanowią trzon Inicjatywy Trójmorza i uzupełnia go o wymiar cyber.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

POBIERZ BRIEF PROGRAMOWY